Marko Evangelist velja za pomembnega krščanskega svetnika. Je domnevni avtor Evangelija po Marku iz Aleksandrije (Egipt). Umrl je 25.04.0068.

Markovo prvotno ter originalno ime je Janez (po Hebrejsko Johanan). Le-to je dobil ob obrezovanju. Drugo ime so mu dodelili iz navade višjih Judovskih slojev, da so otrokom dodeljevali bolj plemenita, latinska ali grška imena. V določenih besedilih so ga poimenovali tudi z obema imenoma: Janez Marko (npr.: Apd 12,12; Apd 12,25; Apd 15,37).

Janez Marko je rojen v Palestini, v obdobju vladavine cesarja Avgusta. Iz njegovih mladostnih let ni kaj dosti znano, tako da ne moremo zaključiti ali je poznal Jezusa ali se je njegovim privržencem (učencem) pridružil kasneje. Znano je, da so se Kristijani pogostokrat sestajali v hiši njegove matere Marije v Jeruzalemu.

Leta 828 so beneški pomorščaki ukradli Markove posmrtne ostanke in jih prepeljali v Benetke. Glavni zaščitnik Benetk je bil do takrat Sv. Teodor (zaščitnik mornarjev), kmalu pa se je kot zaščitnik mesta uveljavil Sv. Marko. Na pročelju bazilike posvečene sv. Marku na trgu sv. Marka  so štirje mozaiki…

Mozaiki prikazujejo del legende: pomorščaki so med potjo Markove posmrtne ostanke pokrili s kosi svinjine zato, da jim muslimani (za katere je svinjina nečista) ne bi ukradli ravnokar ukradene relikvije.

Leta 1968 je papež Pavel VI. Koptski Cerkvi vrnil manjši del relikvij svetega Marka.

Pri likovnem upodabljanju ima vsak od štirih evangelistov svoj razpoznavni znak: Markov znak je (krilati) lev, ki je tudi beneški grb. (Znaki ostalih evangelistov: Matej – angel, Luka – vol, Janez – orel).