Prav tako slavne kot so Benetke same, so bili tudi njeni prebivalci ter obiskovalci. Kot najbolj znan je seveda Giacomo Casanova, vendar so tudi drugi močno vplivali na razvoj mesta. Najbolj pomemben trgovec vseh časov je bil Marco Polo. Arhitekti, umetniki, vladarji, bojevniki so zaznamovali razvoj mesta in pustili pečat. Kot zadnjega velja omeniti odgovornega za propad republike l. 1797 – Napoleon Bonaparte.

Ostale pomembne osebnosti mesta in republike: