je severovzhodni del mesta. Zgodovinsko je razdeljen v dva dela: stari del, kateri se je razvijal z ostalimi deli mesta ter zahodni (novi) otoki, katere so zgradili za potrebe parkirišč in avtobusne postaje (Tronchetto in Piazzale Roma).

Glavne znamenitosti v tem predelu Benetk so: