sedem nadstropne stavbe v Ghettu Benetke

Na severnem delu mesta je v mestu delovala stara livarna, kjer so izdelovali ograje predvsem za mostove, okna in ladje. Ker so vroče železo obdelovali z udarjanjem, so tovarno poimenovali “GETTO”. Tovarno so v začetku 16. stoletja zaprli, stavbe porušili in namesto njih zgradili območje za rasno segregacijo in v njih naselili žide. Kljub temu, da se je namembnost otoka spremenila, so ohranili prvotno ime. Sprva se je pisalo Getto, saj se beneški dialekt po pisavi loči od italijanskega in tako tudi izgovorjava. Šele v 20. stoletju so besedi dodali h (ghetto) in tako ohranili isto ime.

Na otoku so zgradili “nebotičnike”, sedem nadstropne stavbe z nizkimi stropi, da so lahko na omejeno območje naselili čim večje število židov.

Po objavi zakona 29. marca 1516  so Benečani omejili svobodo Židom v mestu. Izven geta so se Židje lahko zadrževali samo podnevi. Predel mesta v Sestieru Canaregio so z ostalimi Benetkami povezali samo z dvemi mostovi, katera je varovala vojska.

Prepovedali so gibanje Židov po Benetkah tudi med trajanjem Krščanskih praznikov. Posledično so na dveh mostovih še danes vidni sledovi železnega okovja s katerim so zapirali prehod iz Geta v preostali del mesta.

Leto se je delil na dva dela: Ghetto nuovo (novi geto) in Ghetto vecchio (stari geto). Imena so zavajajoča, saj je novi geto starejši od starega.

Židom so Benečani dovolil opravljati samo sledeče poklice:
– medicino, saj so bili pripravljeni brati v arabščini
– lahko so Benečanom posojali denar, ker je krščanska religija to svojim vernikom prepovedovala
– preprodaja tekstila
– krojaštvo
– preprodaja rabljene robe

Kljub slabim življenjskim razmeram v getu je število prebivalcev konstantno raslo, tako da so l. 1633 dodali getu še Ghetto nuovissimo (najnovejši geto). Zaradi goste poselitve geta je to danes edini del mesta, kjer vidimo “nebotičnike” – stavbe s 6 nadstropji.

Zgradili so 5 sinagog – vse do danes obstajajo in delujejo:
– Schola Canton
– Schola Italiana (italijanska šola)
– Schola Levantina
– Schola Spagnola (španska šola)
– Schola Tedesca (nemška šola)

Geto je obstajal več kot dve in pol stoletji. Šele po propadu republike je Napoleon Bonaparte l. 1797 zrušil vse zapornice in dovolil Židom, da so živeli po celem mestu.

Med drugo svetovno vojno so iz Benetk deportirali 200 Židov, od teh se jih je samo 8 (osem !!!) vrnilo v Benetke.