Na določenih datumih je za vstop v mesto Benetke potrebno plačati vstopnino, razen če obiskovalec spada v eno od kategorij, ki mu dajejo pravico do oprostitve plačila. Vstopnina se na spodaj navedene datume zaračunava med 08:30 ter 16:00

Mladoletne osebe, mlajše od 14 let, so izključene iz plačila vstopnine. Na določenih mestih sicer piše, da je kot zadosten dokaz predložitev osebnega dokumenta, priporočamo pa da jih prijavite v postopku nakupa. Je brezplačno in imena otrok niso potrebna.

Z namenom spodbujanja trajnostnega in ozaveščenega turizma ter sprejemanja dobrih praks v turizmu je mestna uprava poskrbela za določitev vstopnine v staro mestno jedro občine Benetke in druge manjše otoke v laguni. Ta pristojbina je določena v skladu z nacionalno zakonodajo (člen 4, odstavek 3-bis zakonodajnega dekreta 23/2011, zakon 145/2018, zakon 122/2010).

Z uporabo takse se izvaja regulacija turističnih tokov, njeni prihodki pa se uporabljajo za financiranje posegov v turizem, vključno s tistimi za vzdrževanje, uživanje in obnovo lokalne kulturne in okoljske dediščine ter z njo povezanih lokalnih javnih objektov.

Za leto 2024 poskusno ne bo rezervacije in plačila takse za tiste, ki se odpravljajo na enega izmed manjših otokov v laguni.

POMEMBNO: Vsaka oseba MORA imeti QR kodo, tudi če smatrate da ste oproščeni plačila vstopne takse. Priporočamo, da v prijavo vključite VSE OTROKE (mlajše od 14 let). Plačilo za njih ni potrebno!

Območje mesta, kjer je zahtevano plačilo vstopne takse:

turistična taksa Benetke

Datumi:

  • April: 25.04, 26,04, 27,04, 28,04, 29.04, 30.04

  • Maj: 01.05, 02.05, 03.05, 04.05, 05.05, 11.05, 12.05, 18.05, 19.05, 25.05, 26.05

  • Junij: 08.06, 09.06, 15.06, 16.06, 22.06, 23.06, 29.06, 30.06

  • Julij: 06.07, 07.07, 13.07, 14.07

Odrasla oseba

500en dan